«Κιταάμπ ατ-Ταουχίντ» (το βιβλίο του Μονοθεϊσμού)

kitaab at tawheed courses

Το Ταουχίντ (Μονοθεϊσμός). Μελετάμε το εξαιρετικό έργο του Σέηχ ουλ Ισλάμ Μουχάμαντ Ίμπν Άμπντουλ Ουαχαάμπ: 

«Κιταάμπ ατ-Ταουχίντ» (το βιβλίο του Μονοθεϊσμού)

σε επεξήγηση σύνοψη

του Αλλάμα Μουχάμαντ Ίμπν Σάλιχ αλ Ουθαημήν (Αλ Κάουλ αλ Μουφίντ)

[Ο Μονοθεϊσμός, πιο σωστά ο Ισλαμικός Μονοθεϊσμός, είναι το α και το ω του Ισλαμικού δόγματος. Χωρίς την ορθή κατανόηση του, την γνώση του και κυρίως την σωστή πράξη του, ο πιστός δεν μπορεί να εισέλθει στον παράδεισο (Κοράνι 5:72). Ενώ γιαυτόν που θα το τηρήσει σωστά τότε η πόρτα του παραδείσου θα ανοιχτεί διάπλατα.]

Το πρωτότυπο κείμενο του Κιταάμπ ατ Ταουχίντ στην αραβική γλώσσα  

Ακολουθούν οι παραδόσεις στην ελληνική γλώσσα

Εισαγωγή: 


 

Κεφ.1: Η υπεροχή του Ταουχίντ και οι αμαρτίες που απομακρύνει


 

Κεφ.2: Το τελειοποιημένο Ταουχίντ ενός ατόμου εγγυάται τον Παράδεισο χωρίς λογαριασμό


Κεφ.3: Να φοβάσαι και να ανησυχείς για το Σίρκ


Κεφ.4: Το κάλεσμα στην ομολογία του Λα Ιλαχα Ιλα Αλλαχ 


Κεφ.5: Επεξήγηση και νόημα του Ταουχίντ και η ομολογία πίστεως του Λα ιλαχα Ιλα Αλλαχ


Κεφ.6 – 7: Φορώντας δαχτυλίδια (και άλλα παρόμοια) με την πρόθεση ότι θα σε απαλλάξουν από το κακό 


 

Κεφ.8: Αυτός που αναζητά ευλογίες από δέντρα, πέτρες και οτιδήποτε άλλο παρόμοιο


Κεφ.9-10: Προσφορά θυσίας – σφαγής ζώου σε άλλη θεότητα έκτους του Αλλάχ του Ύψιστου –  Προσφορά θυσίας – σφαγής ζώου σε πολυθεϊστικούς βωμούς και τοποθεσίες


Κεφ.11: Το να ορκιζόμαστε σε άλλους, εκτός του Αλλάχ

 


Κεφ.12: Το να αναζητάς καταφύγιο – προστασία (Ιστιάαδα) από άλλον εκτός του Αλλάχ


Κεφ.13: Να αναζητάς βοήθεια (ιστιγάθα) από άλλους εκτός του Αλλάχ και να επικαλείσαι άλλους εκτός του Αλλάχ


Κεφ.14: Η αστοχία του να λατρεύεις κάτι που είναι δημιουργημένο και δεν μπορεί να δημιουργήσει


Κεφ.15: Οι Άγγελοι τρέμουν από Φόβο για τον Αλλάχ


Κεφ.16: Η μεσολάβηση


 

Κεφ.17: Ο Αλλάχ είναι αυτός που καθοδηγεί (και κανείς άλλος)


 

Κεφ.18:  Το να υπερβάλεις για τους ενάρετους


 

Κεφ.19: Λατρεύοντας τον Αλλάχ σε τάφους ενάρετων ανθρώπων 


 

Κεφ.20: Η υπερβολική ευλάβεια προς τους τάφους μπορεί να ισοδυναμεί με Πολυθεϊσμό/Ειδωλολατρία


 

Κεφ.21: Ο Προφήτης διαφύλαξε το Ταουχίντ και μπλόκαρε κάθε δρόμο που οδηγεί στο Σίρκ


Κεφ.22: Μερικοί από την Ούμμα λατρεύουν είδωλα


Κεφ.23: Μαγεία


Κεφ.24: Διάφορες μορφές μαγείας (Σίχρ)


Κεφ.25: Σχετικά με τους μελλοντολόγους και τους ομοίους τους


Κεφ.26: Αν-Νούσρα (το να λύνεις τα μάγια με μάγια)


Κεφ.27: Πίστη σε κακούς οιωνούς 


Κεφ.28: Περί αστρολογίας


Κεφ.29: Το να αναζητάς βροχή από τα αστέρια (η να αποδίδεις την βροχή σε αυτά)


Κεφ.30: Περί Αγάπης


Κεφ.31: Περί Φόβου


Κεφ.32: Εμπιστοσύνη στον Αλλάχ και εξάρτηση από Αυτόν


Κεφ.33: Το να αισθάνεσαι ασφαλής από το σχέδιο του Αλλάχ


Κεφ.34: Υπομονή σε ότι έχει ορίσει ο Αλλάχ, (στο θειο διάταγμα)


Κεφ.35: Ρια = Όταν κάνεις μια πράξη (λατρείας) για να σε δουν οι άλλοι, να σε θαυμάσουν και να σε δοξάσουν 


Κεφ.36: Το να επιθυμείς με τις πράξεις σου (πράξεις λατρείας) τα επίγεια (τον κόσμο)


Κεφ.37: Το να κάνουμε τους Ουλαμά (λόγιους – γνώστες) και τους κυβερνήτες ως συνέταιρους στη λατρεία μαζί με τον Αλλάχ


Κεφ.38: Το να μην αναζητάς εκδίκαση για τα θέματα σου από το Κοράνι και την Σούννα


Κεφ.39: Το να αρνείσαι τις ονομασίες και τα χαρακτηριστικά του Αλλάχ


Κεφ.40: Το να αρνήσε την χάρη του Αλλάχ


Κεφ.41: Το να αποδίδεις ίσους στον Αλλάχ


Κεφ.42: Το να είσαι δυσαρεστημένος όταν κάποιος σου ορκίζεται στο όνομα του Αλλάχ


Κεφ.43: Η πολυθεϊστική πρόταση (και άλλες παρόμοιες) του τύπου «με το θέλημα του Αλλάχ και το δικό σου»


Κεφ.44: Αυτός που κατακρίνει  βλασφημώντας για τον χρόνο, προσβάλει τον Αλλάχ


Κεφ.45: Το να αποκαλείς κάποιον η να αποκαλείς τον εαυτό σου με τίτλους και ονομασίες όπως «ο Βασιλιάς των βασιλέων» η ο «Κριτής των Κριτών» και άλλα παρόμοια


Κεφ.46: Σεβασμός στις ονομασίες του Αλλάχ  


Κεφ.47: Αυτός που κοροϊδεύει τις αποκαλύψεις του Αλλάχ, του νόμους του, και τους Προφήτες/Αποστόλους


Κεφ.48: Το να ευχαριστείς τον Ύψιστο για το καλό που σου έχει δώσει και να μην το αποδίδεις στον εαυτό σου


Κεφ.49: Η ονοματοδοσία που δηλώνει υπηρεσία σε κάποιον άλλον εκτός του Αλλάχ


Κεφ.50: Το να επικαλείσαι τον Αλλάχ χρησιμοποιώντας τις ονομασίες Του και να μην του αποδίδεις ονομασίες που δεν του αρμόζουν καταλήγοντας να είναι Σίρκ


Κεφ.51:  Απαγορεύεται να λέμε ας-σαλάμ στον Αλλάχ


Κεφ.52: Αυτός που λέει: «Ω Αλλάχ συγχώρεσε με εάν θέλεις»


Κεφ.53: Η απαγόρευση του να λες «ο δούλος μου – η δούλα μου»


Κεφ.54: Αυτός που ζητά στο όνομα του Αλλάχ δεν πρέπει να του αρνηθείς


Κεφ.55: Όταν επικαλούμαστε το πρόσωπο του Αλλάχ, τότε δεν ζητάμε τίποτα, παρά μονο τον Παράδεισο


Κεφ.56: Τι έχει ειπωθεί στα Ισλαμικά κείμενα για την πρόταση που περιέχει το “εάν” 


Κεφ.57: Απαγορεύεται να χυδαιολογείς η να καταταράζεσαι τον άνεμο


Κεφ.58: Έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον Αλλάχ


Κεφ.59: Τι έχει ειπωθεί για την άρνηση του Κάνταρ (του προκαθορισμένου/πεπρωμένου)


Κεφ.60: Τι έχει ειπωθεί για αυτούς που κατασκευάζουν εικόνες – απεικονίσεις, αγάλματα κτλ


Κεφ.61: Τι έχει ειπωθεί για αυτούς που ορκίζονται συνεχώς


Κεφ.62: Σχετικά με τις συμφωνίες του Αλλάχ και του Προφήτη Του


Κεφ.63: Όταν υποδεικνύεις με όρκο στον Αλλάχ τον Ύψιστο τι να κάνει


Κεφ.64: Ο Αλλάχ δεν στέκεται μεσολαβητής για την δημιουργία του


Κεφ.65: Οι ενέργειες του Προφήτη που διαφύλαξαν το Ταουχίντ και εμπόδισαν την ανάπτυξη του Σίρκ


Κεφ.66: Οι πολυθεϊστές δεν έχουν εκτιμήσει τον Αλλάχ όπως πρέπει


Λίστα αναπαραγωγής των μαθημάτων από το YouTube: Categories: ΔΙΑΦΟΡΑ

Tags: , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: