Έλληνας

Έλληνας Αστυνομικός ασπάζεται το Ισλάμ και συζητάμε τις προκλήσεις, τα διλλήματα και τις δυσκολίες του να υπηρετείς στο Αστυνομικό σώμα ως Μουσουλμάνος [Subsribers]

Πως είναι για έναν Μουσουλμάνο συμπατριώτη μας να υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία; Ακολουθεί η ενδιαφέρουσα συζήτηση σε βίντεο με τον αδελφό μας τον Δημήτρη ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ και μας αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής του ως Μουσουλμάνος με το επάγγελμα του Αστυνομικού

Μουσουλμάνος άρα Τούρκος;

Πόσες και πόσες φορές έχουμε μιλήσει με φίλους, συγγενείς, γνωστούς για την Ιστορία μας και πόσες άλλες ακόμα φορές έχουμε αναφερθεί για την Οθωμανική Αυτοκρατορία οπού την γεύτηκε και η Ελλάδα μας; Αμέτρητες φορές.