αδ Δάχαμπι

«Αλ Καμπααηρ» – Τα μεγαλα αμαρτημα [Ολες οι παραδοσεις]

Εκείνοι που αποφεύγουν τις μεγάλες αμαρτίες και τα αισχρά έργα και (διαπράττουν μόνο) τα μικρά σφάλματα (από ανθρώπινη αδυναμία), ο Κύριος σου – βέβαια – έχει ευρύτητα στη συγγνώμη (δέχεται την μετάνοια)» {Κοράνι 53:32}

Νεος κυκλος μαθηματων: «Αλ Καμπααηρ» – Τα μεγαλα αμαρτημα

Τα μεγάλα αμαρτήματα είναι οι απαγορεύσεις του Αλλάχ που βρίσκουμε στο Κοράνι και επίσης οι απαγορεύσεις του Προφήτη Του που βρίσκουμε στην Σούννα (προφητική παράδοση) από τα αυθεντικά αχαντίθ (προφητικές ρύσεις, διδασκαλίες, πρακτικές). Συγκεκριμένα, μεγάλα αμαρτήματα είναι…