απολογισμός

Η συμβουλή των Ουλεμά για τα μέσα του Ραμαντάν – نصيحة لكل مسلم في شهر رمضان

Οι Ουλεμά (οι λόγιοι του Ισλάμ) κάθε φορά που ο μήνας του Ραμαντάν φτάνει στα μέσα του, περίπου στις 15 του μήνα, συμβουλεύουν υπενθυμίζοντας τους στόχους μας γιαυτο τον μήνα. Τονίζουν και συμβουλεύουν τους πιστούς να κάνουν τον απολογισμό τους.