αρχές

Κύκλος μαθημάτων: «Αλ Καουάιντ αλ Άρμπαα” {Οι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές}

Σκοπός του βιβλίου είναι ο πιστός να αντιληφθεί το πολυθεϊστικό στοιχείο που επικρατούσε σε μια κοινωνία, που ο Προφήτης στάλθηκε για να γνωστοποιήσει τον Μονοθεϊσμό. Αυτό λειτουργεί ως ασπίδα προστατεύοντας το Ισλαμικό Μονοθεϊστικό δόγμα