Βίβλος

Ήταν ο Προφήτης Μουχάμαντ δολοφόνος;

Συνεχίζουμε τις απαντήσεις στην Ορθόδοξη Απολογητική Ομάδα. Σε αυτό το άρθρο αντικρούουμε την κατηγορία ότι ο Μωάμεθ ήταν ένας δολοφόνος και ότι σκότωνε τους εχθρούς του χωρίς αιτία. Για άλλη μια φορά αποκαλύπτω ολοφάνερα τα ιστορικά στοιχειά και τις ίδιες τους της πηγές που χρησιμοποιούν χωρίς γνώσεις.

Τι λέει το Κοράνι για τον Ιησού?

Το όνομα του Ιησού εμφανίζεται στα ιερά κείμενα του Ισλάμ και του Χριστιανισμού, αλλά η ερμηνεία του διαφοροποιείται στις δύο αυτές θρησκείες .Οι Μουσουλμάνοι θεωρούν τον Ιησού ως έναν από τους προφήτες του πανίσχυρου Θεού και τον σέβονται τόσο όσο και άλλους προφήτες του Θεού ,όπως τον Αβρααμ, το Μωυσή και τον Μωάμεθ. Οι Χριστιανοί από την άλλη πλευρά θεωρούν τον Ιησού ως «γιο του Θεού» και τον λατρεύουν με αυτήν τη μορφή.