γνωστός στον Αλλάχ

Σέηχ Σουλαιμάν αρ Ρουχάιλι: Άγνωστος στους ανθρώπους, γνωστός στον Αλλάχ – ليس الشأن أن يعرفك الناس ولـكن الشأن أن تتعرف الى الله-الشيخ سليمان الرحيلي

Μια εξαιρετική συμβουλή του Σέηχ Σουλαιμάν αρ Ρουχάιλι που αφορά την μόνιμη έγνοια που έχουν πολλοί για την δημοτικότητα τους.