ελαφρώνοντας

«Ελαφρώνοντας το φορτίο»: Τι ισχύει για το αλκοόλ σε τροφές, γλυκά και φάρμακα [Subscribers]

Η νέα σειρά «Ελαφρώνοντας το φορτίο» για το συνδρομητικό περιεχόμενο έρχεται για να διευκολύνει τους νέους Μουσουλμάνους στην Ελλάδα να ξεπεράσουν ορισμένες υπερβολικές απόψεις και θέσεις που μπορεί να έχουν για την θρησκεία, ελαφρώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα βαρύ φορτίο από «υποχρεώσεις» οι οποίες στην πραγματικότητα δεν σχετίζονται με την πίστη και τις πρακτικές του Ισλάμ. Στο δεύτερο βίντεο (παρουσίαση) καταπιανόμαστε με το αλκοόλ που περιέχεται σε διάφορες τροφές, γλυκά και φάρμακα

Νέα σειρά: «Ελαφρώνοντας το φορτίο»: Τι λέει το Ισλάμ για τα τοπικά έθιμα και παραδόσεις μιας χώρας/κοινωνίας; [Subscribers]

Η νέα σειρά «Ελαφρώνοντας το φορτίο» για το συνδρομητικό περιεχόμενο έρχεται για να διευκολύνει τους νέους Μουσουλμάνους στην Ελλάδα να ξεπεράσουν ορισμένες υπερβολικές απόψεις και θέσεις που μπορεί να έχουν για την θρησκεία, ελαφρώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα βαρύ φορτίο από «υποχρεώσεις» οι οποίες στην πραγματικότητα δεν σχετίζονται με την πίστη και τις πρακτικές του Ισλάμ. Εγκαινιάζουμε την σειρά μας με το πρώτο βίντεο (παρουσίαση) για τα έθιμα και τις τοπικές παραδόσεις. Αποδέχεται το Ισλάμ τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις μιας χώρας/κοινωνίας;