εξασθενούν

Όλα εξασθενούν εκτός από την πίστη και τις ενάρετες πράξεις – حديث اغتنم خمساً قبل خمس

Λέει ο Υψιστος: “Μην απλώνεις τα μάτια σου προς αυτό που δώσαμε ως απόλαυση σε κάποιους από αυτούς. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα λουλούδι (ομορφιά) αυτού του κόσμου που τους δοκιμάζουμε. Και ότι σου δίνει ο Κύριος σου είναι καλύτερο και διαρκεί περισσότερο”