κόσμος

Η Ισλαμικη θεωρηση για την επιγεια ζωη

Εάν μια πρόταση μπορεί να περιγράψει το πώς ένας Μουσουλμάνος και μια Μουσουλμάνα οφείλουν να αντιλαμβάνονται την επίγεια ζωή τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι ο «δούλος» μας και όχι ο «αφέντης» μας.

Είναι ο Θεός στο Ισλάμ αποκομμένος από τον κόσμο επειδή δεν ενσαρκώθηκε;

Απάντηση σε Χριστιανικό συλλογισμό που θέλει τον Θεό στο Ισλάμ να είναι αποκομμένος από τον άνθρωπο και γενικά από τον κόσμο επειδή δεν ενσαρκώθηκε, δεν κατέβηκε στη γη, και δεν έζησε μέσα στη δημιουργία Του…