Λατρεία

Η σπουδαιοτητα και η σημαντικοτητα της επικλησης

Σαν Μουσουλμάνοι οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η επίκληση προς τον ΑΛΛΑΧ τον Ύψιστο δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να απαντηθούν οι προσευχές μας και οι ανάγκες μας. Η επίκληση είναι επίσης (κυρίως) μια σημαντική μορφή λατρείας

Λατρεύοντας τον Θεό με συνείδηση και ειλικρίνεια

Στο παρακάτω ηχητικό θα ακούσουμε πως ένας Μουσουλμάνος/α μπορεί να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο λατρείας, συνείδησης και ειλικρίνειας απέναντι στον Θεό. Επίσης πως να τελειοποιήσει την πιστή του. Γι αυτούς που θέλουν…

Ποια είναι η αλήθεια της σχέσης μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου στο Ισλάμ

Ο Αλλάχ(Θεός) Έπλασε τον άνθρωπο, και τον Εγκατέστησε στην γη ως τοποτηρητή, και Έθεσε το σύμπαν με τους ουρανούς και την γη, και όλα όσα υπάρχουν ανάμεσα τους στην υπηρεσία του ανθρώπου, και του Έδωσε εντολή να οικήσει την γη. Αυτό υποδεικνύει ότι ο Αλλάχ Σκόπευε να είναι ο άνθρωπος ο άρχοντας του σύμπαντος, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχάσει ότι ο Αλλάχ τον Έπλασε. Επομένως είναι

Η ουσία του Ισλάμ: Αληθινή λατρεία προς τον Αληθινό Θεό

Η βασική θεματολογία του άρθρου είναι από τον Διδάκτωρ της Ισλαμικής Θεολογίας Δρ.Σαλεχ Ας Σαλεχ(ο Θεός να τον ελεήσει). Είναι ένα άρθρο το οποίο κάνει λόγο για το πώς πρέπει να είναι μια σωστή λατρεία και το πώς πρέπει να απευθύνετε στον αληθινό Θεό καθώς επίσης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αληθινού Θεού.

Η Λατρεία στο Ισλάμ

Η σωστή αντίληψη της λατρείας στο Ισλάμ παρανοείται σήμερα από πολλούς ανθρώπους, δυστυχώς, ακόμα και από μερικούς Μουσουλμάνους. Η λατρεία συνήθως γίνεται αντιληπτή ως μερικές τελετουργικές πράξεις, υπό μορφή προσευχής, νηστείας, φιλανθρωπίας κοκ. Αυτή η περιορισμένη αντίληψη της λατρείας δεν αποτελεί παρά μόνο ένα μέρος της σημασίας της λατρείας στο Ισλάμ.