Μαουλίντ

Η αίρεση του εορτασμού των γενεθλίων του Προφήτη – الاحتفال بالمولد بدعة

Απαγορεύεται αυστηρά ο πιστός Μουσουλμάνος να γιορτάζει κάτι το οποίο δεν έχει λεχθεί και επιβεβαιωθεί από τα λόγια και τις πράξεις του Προφήτη μας Μουχάμαντ (صلى الله عليه وسلم)