ομιλία

Το κήρυγμα (Χούτμπα) της Παρασκευής: Τι πρέπει να εκμεταλλευτεί ο πιστός πριν τον θάνατο – حديث اغتنم خمساً قبل خمس -خطبة الجمعة

Κηρύγματα της παρασκευής που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν στο Τζαμί μας: Τι πρέπει να εκμεταλλευτεί ο πιστός πριν τον θάνατο – حديث اغتنم خمساً قبل خمس -خطبة الجمعة

Το έγκλημα της σπατάλης του χρόνου (ομιλία) – ضياع الوقت وفساد القلب

Εάν χαθεί ο πλούτος η τα υλικά αγαθά, κατά πάσα πιθανότητα να αντικατασταθούν με κάτι άλλο. Εάν χαθεί όμως αυτή η ζωή, και ομοίως ο χρόνος μας, τότε τίποτα δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει. Ακολουθεί η ομιλία: 

Μουχάμαντ صلى الله عليه وسلم ο Απόστολος του Αλλάχ: Εισαγωγή στη βιογραφία του Προφήτη του Αλλάχ

Τι πρέπει να γνωρίζει ο Μουσουλμάνος για τον Προφήτη του Αλλάχ και μια εξαιρετική ευκαιρία για τον μη Μουσουλμάνο να γνωρίσει τον σπουδαιότερο άνδρα της ιστορίας