ομιλία

Ομιλία: “Η συμβουλή του σοφού Λουκμάν προς τον γιο του” {ηχητική μορφή mp3}

Η συμβουλή του σοφού Λουκμάν προς τον γιο του (Κοράνι 31:12-20) تفسير سورة لقمان Αναγνώσεις από τα επεξηγηματικά έργα των λογίων (ταφσίρ των Ίμπν Καθίρ, Ιμάμ Σαάντι και Ιμάμη Τάμπαρι,)

“Η συμβουλή του σοφού Λουκμάν προς τον γιο του” [ομιλία στις 13-2-2016]

Η συμβουλή του σοφού Λουκμάν προς τον γιο του (Κοράνι 31:12-20) – تفسير سورة لقمان. Αναγνώσεις από τα επεξηγηματικά έργα των λογίων (ταφσίρ των Ίμπν Καθίρ, Ιμάμ Σαάντι και Ιμάμη Τάμπαρι,)