πιστός

Ποιες ευλογίες βιώνει ο πιστός στον μήνα του Ραμαντάν – مجالس شهر رمضان للشيخ العثيمين

Η ανάσα του ατόμου που νηστεύει για τον Αλλάχ. Οι άγγελοι ζητούν συγχώρεση για τους πιστούς. Ο Αλλάχ στολίζει και ομορφαίνει τον παράδεισο
Τα δαιμόνια αλυσοδένονται. Οι αμαρτίες των δούλων συγχωρούνται

Οι παραβολές του Κορανίου: Το νερό και η φωτιά στο Κοράνι και το παράδειγμα των υποκριτών και των πιστών – الأمثال في القرآن الكريم

Σε αυτήν την ανάρτηση θα δούμε το παράδειγμα του νερού και της φωτιάς και πως τα στοιχεία τους παρουσιάζονται από τον Ύψιστο για τους υποκριτές και τους πιστούς αντίστοιχα