πνευματική

Το βιβλίο του εξαγνισμού – Φίκχ και Αχαντίθ για την σωματική καθαριότητα και πνευματική κάθαρση – تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام – الشيخ العثيمين (Μάθημα 38 – Χαντίθ 38)

Χαντίθ νο.38: Τα πέντε μοναδικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το Προφητικό/Αποστολικό αξίωμα του Μουχάμαντ صلى الله عليه وسلم

Η πνευματική ωφέλεια που προσφέρει η πείνα – ما ملأ ابن آدم وعاء شرًّا من بطنه

Δεν αρμόζει για τον άνθρωπο να μην βιώνει ποτέ του πείνα, καταλήγοντας να τρώει σε συχνή βάση και να μην νιώθει πεινασμένος. Το να αισθάνεσαι πείνα κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας έχει εξαιρετικές ωφέλειες στην υγεία (πνευματικά και σωματικά)

Το βιβλίο του εξαγνισμού – Φίκχ και Αχαντίθ για την σωματική καθαριότητα και πνευματική κάθαρση – تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام – الشيخ العثيمين (Μάθημα 26 – Χαντίθ 26)

Χαντίθ νο.26: Πως καθαρίζουμε την ακαθαρσία στο χώρο λατρείας και το εξαιρετικό παράδειγμα συμπεριφοράς του Προφήτη صلى الله عليه وسلم