πράξεις λατρείας

Βασικές προϋποθέσεις για να γίνουν οι πράξεις λατρείας αποδεκτές από τον Αλλάχ – خوف السلف من عدم القبول

Σε μια πράξη λατρείας δεν αρκεί η πρόθεση να αφιερώνεται στον Αλλάχ τον Ύψιστο, οφείλουμε επίσης να την εφαρμόζουμε σύμφωνα με την διδασκαλία του Προφήτη μας صلى الله عليه وسلم

Ίμπν Ταημία: Επικεντρώσου στις ικανότητες σου και ισορρόπησε μεταξύ λατρείας και μελέτης – الوصية الصغرى

Ο πιστός και η πιστή του Ισλάμ οφείλουν να προσφέρουν εθελοντικές πράξεις λατρείας, μετά τις υποχρεωτικές. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται με ρεαλισμό. Έχοντας στο νου του ο καθένας τις ικανότητες του, τις ευλογίες του και να μην πέφτει στην παγίδα να κάνει συγκρίσεις. Επικεντρώσου στις ικανότητες σου, πρόσφερε εθελοντική λατρεία στον τομέα που είσαι ευλογημένος και μην κάνεις συγκρίσεις με άλλους. Πολύ σημαντικό επίσης, οι πράξεις λατρείας πρέπει να ισορροπούν με την μελέτη (γνώση).