Προφήτης Μουχάμαντ

Όταν ο Προφήτης ‎ έκλαψε

Το χαντίθ αυτό, όπως και πολλά άλλα, αποδεικνύουν τον ευσπλαχνικό χαρακτήρα του Προφήτη μας صلى الله عليه وسلم την ανησυχία του για τον λαό του για να κερδίσει τον Παράδεισο. Εμείς πως πρέπει να συμπεριφερθούμε;