προφητεία

Η δογματική (Ακίντα) της σφραγίδας του Προφητικού αξιώματος – عقيدة ختم النبوة

Είναι ωφέλιμο να δούμε την δογματική διδασκαλία που αφορά την ολοκλήρωση του προφητικού αξιώματος, με την έλευση του Προφήτη μας Μουχάμαντ صلى الله عليه وسلم, ιδιαίτερα όταν αυτή η διδασκαλία αποδομεί ορισμένες αιρετικές και πλανεμένες εκφράσεις και αφηγήσεις

Αναφέρεται ο Προφήτης Μουχάμαντ(Μωάμεθ) στο βιβλίο «Δευτερονόμιο» της Παλαιάς Διαθήκης;

Στο Δευτερονόμιο 18, ο Μωϋσής δήλωσε ότι ο Θεός του είπε: «Θα τους αναδείξω έναν προφήτη σαν εσένα ανάμεσα απ’ τ’ αδέλφια τους˙θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του, και θα τους πει όλα όσα τον διατάζω. Αν κάποιος δεν ακούσει τα λόγια μου, που ο προφήτης λέει στ’ όνομά μου, εγώ ο ίδιος θα τον καλέσω να εξηγηθεί.” (Δευτερονόμιο 18:18-19). Απ’ αυτά τα εδάφια συμπεραίνουμε ότι ο Προφήτης σ’ αυτήν την προφητεία πρέπει να έχει τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:

Η Έννοια της Προφητείας στο Ισλάμ

Το θέμα της προφητείας δεν είναι άγνωστο γιαυτους που πιστεύουν στις ουράνιες θρησκείες. Σήμερα όταν λέμε «ουράνιες θρησκείες» εννοούμε κυρίως τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό, και τον Ισλαμισμό, κατά σειρά αρχαιότητος. Στο Ισλάμ όμως η προφητεία έχει μια συγκεκριμένη θέση και ξεχωριστή σημασία.