Σάρκωση

Γιατί το Ισλάμ απορρίπτει την θεολογία της σάρκωσης και πως ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο – الرد علي النصارى في مسالة التجسد

Ο Θεός δεν γίνεται άνθρωπος διότι η σάρκωση δεν αποτελεί ιδιότητα (ούτε ενέργεια) του Υψίστου. Δεν καταγράφεται στο Κοράνι ούτε στα (αυθεντικά) Χαντίθ. Το Κοράνι αρνείται τις ανθρώπινες αδυναμίες που προσάπτονται στον Θεό και τονίζεται ρητά ότι ο Θεός δεν εισέρχεται σε αυτές. Σύμφωνα με το Ισλάμ δεν αρμόζει στο μεγαλείο του Θεού να γίνεται άνθρωπος και να αποκτά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, μιας και το τέλειο δεν μπορεί να υποβαθμιστεί στο ψεγάδι και το άκτιστο δεν του αρμόζει να γίνει κτιστό.