στοιχεία των δούλων του Αλλάχ

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των δούλων του Αλλάχ – صِفات عِباد الرحمن {Μάθημα 5}

Το 6ο χαρακτηριστικό: Απομάκρυνση από τις παρέες και τις συγκεντρώσεις που περιέχουν, κακό, αμαρτίες και ψεύδη. Το 7ο χαρακτηριστικό: Ο σεβασμός και η ευλάβεια προς τον λόγο του Αλλάχ και πράττοντας σύμφωνα με αυτόν. Το 8ο χαρακτηριστικό: Επικεντρώνονται στην επίκληση και στην ταπεινότητα προς τον Αλλάχ.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των δούλων του Αλλάχ – صِفات عِباد الرحمن {Μάθημα 4}

Μάθημα 4: Το 4ο χαρακτηριστικό: Μετριοπάθεια στο ξόδεμα, μεταξύ της σπατάλης και της τσιγκουνιάς – Το 5ο χαρακτηριστικό: απομάκρυνση από τις μεγάλες αμαρτίες και τις σοβαρές ανήθικες συμπεριφορές