στόχοι

Πως να θέσουμε στόχους σε αυτό το Ράμανταν και με τι πρέπει να ασχοληθούμε [Subscribers]

Ο μήνας του Ραμαντάν έρχεται και αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να θέσουμε στόχους. Όχι μόνο να τους θέσουμε αλλά και να τους υλοποιήσουμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσω της νηστείας;