συναισθήματα

Η λατρεία συνοδεύεται με θεοφοβία, ελπίδα και αγάπη – نقض مقولة » ما عبدناك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك «

Ο πιστός Μουσουλμάνος λατρεύει τον Ύψιστο έχοντας το συναίσθημα της αγάπης, της ελπίδας και του φόβου σε απόλυτη ισορροπία, δίχως το ένα να υπερτερεί του άλλου.

Με ποια συναισθηματα λατρευεις τον Αλλαχ: Απαντηση στους αιρετικους

Ο πιστός στο Ισλάμ λατρεύει τον Ύψιστο έχοντας το συναίσθημα της αγάπης, της ελπίδας και του φόβου. Οι πλανεμένοι που επινοούν μεθοδολογίες λατρείας υποστηρίζουν ότι λατρεύουν τον Αλλάχ μόνο με το συναίσθημα της αγάπης και όχι αυτό του φόβου (η και το αντίθετο)