σφράγισμα

Νέες ταυτότητες: Αντίχριστος, ιδιωτικότητα και η θέση μας ως Μουσουλμάνοι

Πολλοί ρωτάνε για την Ισλαμική τοποθέτηση που αφορά τις νέες ταυτότητες και την σύνδεση τους με τον αντίχριστο και την ιδιωτικότητα. Ποια είναι η θέση μας ως Μουσουλμάνοι; Στο παρακάτω βίντεο προσεγγίζουμε το θέμα κυρίως θεολογικά.