τόκος

Iσλαμική τραπεζική (islamic banking): μια νέα αγορά σε ανάπτυξη

Tο βασικό πλαίσιο για το ισλαμικό χρηματοοικονομικό σύστημα είναι μια σειρά κανονισμών και νόμων γνωστών ως Sharia, η οποία πηγάζει κυρίως από το Kοράνι και το Sunnah, δηλαδή, τις πράξεις και παραδόσεις του προφήτη Mωάμεθ.

Το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα, ένα τραπεζικό σύστημα χωρίς τόκο

Το Ισλάμ, για τους περισσότερους μουσουλμάνους, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικονομικό σύστημα, στο οποίο η πνευματική και η υλική ευημερία του ατόμου και της κοινωνίας είναι συνυφασμένες. Στο διάβα των αιώνων, η ανάπτυξη ενός ισλαμικού οικονομικού μοντέλου, βασισμένου στις αρχές της ελεύθερης αγοράς, υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ικανότητα του Ισλάμ να υπερβεί γεωγραφικούς, πολιτικούς και εθνικούς φραγμούς.