Αρχείο | 13 Ιανουαρίου, 2010

Άθεοι που ασπάστηκαν το Ισλάμ

θα δούμε παρακάτω είναι μερικούς Άθεους που αναγνώρισαν την αλήθεια, εγκατέλειψαν τον Αθεϊσμό, και ασπάστηκαν το Ισλάμ.

Continue Reading →