Πηγές – σύνδεσμοι

Αραβικές πήγες: Επίσημες σελίδες από Ουλεμά για ανάγνωση στα αραβικά (μερικές):

Και εδώ επίσης γράφουν αρκετοί μαθητές γνώσης από τον Αλλάμα Ραμπίη, https://www.sahab.net/home/ 

Αγγλικές πήγες: 

Αλβανικές πηγές: 

  • selefi.org