Αρχείο | 28 Μαρτίου, 2014

«Αλ Καμπααηρ» – Τα μεγαλα αμαρτηματα: Μαθημα 9

Από το βιβλίο «Αλ Καμπαάηρ του Ιμάμη αδ-Δάχαμπι» με ανάλυση και σχολιασμό από διάφορους κορυφαίους Ουλεμά (λογίους)

Continue Reading →