Αρχείο | 14 Μαρτίου, 2015

Η σπουδαιότητα του άλιμ (λόγιου) στο Ισλάμ

Ακολουθούν μερικές Κορανικές και προφητικές αποδείξεις για την υπέροχη και την σπουδαιότητα του άλιμ (Μουσουλμάνου λόγιου) στο Ισλάμ.

Continue Reading →