Αρχείο | 23 Οκτωβρίου, 2015

Όταν ο Αλλάχ διατάζει τον πιστό: Όλα τα μαθήματα (8 παραδόσεις)

Άλλος ένας σημαντικός κύκλος μαθημάτων ολοκληρώθηκε Αλχάμντουλιλλαχ. Σε αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, μικρό, αλλά εξαιρετικό σε ωφέλεια

Continue Reading →