Αρχείο | 23 Νοεμβρίου, 2015

Η ανοχή της Ευρώπης προς τους «Αδελφούς Μουσουλμάνους»

Όσο η Ευρώπη ανέχεται την τρομοκρατική οργάνωση «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» (πιο σωστά «αδελφοί τρομοκράτες») τότε να μην απορήσει για τυχόν μελλοντικές σφαγές

Continue Reading →