Αρχείο | 8 Μαρτίου, 2017

Αναιρώντας τα θεμέλια του Πολυθεϊσμού

Ο πολυθεϊστής πολλές φορές θεοποιεί κάτι (αντικείμενο, πρόσωπο, είδωλο, κτλ) το οποίο πιστεύει ότι είναι σε θέση να τον ωφελήσει

Continue Reading →