Αρχείο | 27 Νοεμβρίου, 2017

Λίγα λόγια για την αίρεση του Σουφισμού

οι Σουφιστές έχουν εκλάβει κάθε μορφή αίρεσης από τους Τζαχμία, Ασάηρα, Μουατάζιλα, Σιίτες και Μούρτζια. Ανέπτυξαν επίσης την λατρεία προς τους «αγίους» και των τάφων τους και κατέληξαν να τους επικαλούνται

Continue Reading →