Αρχείο | 26 Μαΐου, 2018

Το Χαντίθ του αγγέλου Γαβριήλ – شرح حديث جبريل {Μάθημα 10}

Μάθημα 10: Οι πυλώνες του Ιμάν (πίστης): Πίστη στην ημέρα της κρίσης (2)

Continue Reading →