Αρχείο | 6 Σεπτεμβρίου, 2018

Τι λέει το Ισλάμ για τον Εθνικισμό

Η προγονολατρεία και η καυχησιολογία για το έθνος και τη φυλή στο Ισλάμ είναι χαρακτηριστικό άγνοιας (Τζαχιλία)

Continue Reading →