Αρχείο | 13 Ιουνίου, 2019

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Πέμπτης και τις ομιλίες που ακολουθούν – محاضرات ودورات صيفية

Οι καλοκαιρινές μας ομιλίες δεν θα έχουν συγκεκριμένη ημέρα η ώρα, παρά μονό θα γίνεται η ανάλογη ανάρτηση στην ιστοσελίδα

Continue Reading →