Αρχείο | 20 Απριλίου, 2020

Ο Ιησούς στο Ισλάμ: Μεταξύ Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού – أدلة كون عيسى عليه السلام بشرًا مخلوقًا

Η Ισλαμική θεση για τον Ιησού, τον Μεσσία عليه السلام, τον υιό της ευλογημένης Μαρίας

Continue Reading →