Αρχείο | 4 Μαΐου, 2020

Αυτοί που δεν νηστεύουν, χωρίς δικαιολογία – حكم الإفطار بغير عذر في نهار رمضان

Τι συνέπειες υπάρχουν γιαυτόν/αυτήν που εγκαταλείπει την νηστεία

Continue Reading →