Η αρετή της απαγγελίας του Κορανίου και τα είδη απαγγελίας του – مجالس شهر رمضان

Οι δυο βασικές κατηγορίες απαγγελίας του Κορανίου και η σπουδαιότητα της απαγγελίας του στο μήνα του ΡαμαντάνCategories: ΙΣΛΑΜ

Tags: , ,