Το βιβλίο του εξαγνισμού – Φίκχ και Αχαντίθ για την σωματική καθαριότητα και πνευματική κάθαρση – تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام – الشيخ العثيمين (Μάθημα 38 – Χαντίθ 38)

 

تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام – الشيخ العثيمين

Το βιβλίο του εξαγνισμού: Φίκχ και Αχαντίθ για την σωματική καθαριότητα και πνευματική κάθαρση  

Από το σπουδαίο Νομολογικό έργο «Ούμντατουλ Αχκαάμ» του Ιμάμη Άμπου Μουχάμαντ Άμπντουλ Γανί ίμπν Άμπντουλ Ουάχιντ αλ Μάκντισί, σε επεξήγηση του Σέηχ Ίμπν Ουθαημήν. Διαβάζοντας επίσης και από τις σημειώσεις μου από την επεξηγηματική του Σέηχ Αμπντάλλαχ ίμπν ΆμπντουρΡαχμάν ααλ Μπασαάμ

Ανάγνωση-Παρουσίαση: Άχμαντ Μ.Ελντίν – أحمد بن محيي الدين

Χαντίθ νο.38: Τα πέντε μοναδικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το Προφητικό/Αποστολικό αξίωμα του Μουχάμαντ صلى الله عليه وسلم

 

Σε αφήγηση του Τζάμπιρ ίμπν Άμπνταλλάχ, ο οποίος είπε ότι ο Προφήτης صلى الله عليه وسلم είπε: «Μου δόθηκαν πέντε χαρακτηριστικά τα οποία δεν δόθηκαν σε κανέναν άλλον Προφήτη πριν από εμένα. Έχω δεχτεί υποστήριξη με το να προκαλώ φόβο (στους εχθρούς) απόστασης ενός μήνα ταξιδιού. Η γη έχει γίνει τόπος προσευχής και πηγή καθαρισμού για εμένα (και την ούμμα). Γιαυτό όποιος από την κοινότητα των πιστών μου τον βρει η ώρα της προσευχής τότε προσεύχεται. Και τα λάφυρα του πολέμου έχουν γίνει επιτρεπτά σε εμένα και σε κανέναν άλλον πριν από εμένα δεν ήταν επιτρεπτά. Και μου έχει δοθεί (η άδεια) της μεσολάβησης (για τους πιστούς Μουσουλμάνους Μονοθεϊστές την Ημέρα της Κρίσης με την άδεια και την έγκριση του Αλλάχ). Και κάθε Προφήτης (πριν από εμένα) είχε σταλθεί σε συγκεκριμένο λαό και εγώ έχω σταλθεί σε όλη την ανθρωπότητα»

 Categories: ΙΣΛΑΜ

Tags: , , , , , , , ,