Διαζύγιο, προστασία και δικαιώματα της γυναίκας [Subscribers]

Σε αυτή τη σειρά θα καταπιαστούμε με το διαζύγιο. Συγκεκριμένα θα εξετάζουμε το διαζύγιο υπό το φώς των δικαιωμάτων της γυναίκας και ιδιαίτερα ως προς την προστασία της.

Διαζύγιο, προστασία και δικαιώματα της γυναίκας (Μέρος 1) [Subscribers]

Στο πρώτο μέρος της σειράς κάνουμε μια γενική εισαγωγή στους Ισλαμικούς κανονισμούς που αφορούν το διαζύγιο και τους τρόπους που μπορεί μια Μουσουλμάνα να ασφαλίσει τα δικαιώματα της σε μια μη Ισλαμική χώρα.


Διαζύγιο, προστασία και δικαιώματα της γυναίκας (Μέρος 2) [Subscribers]

Στο δεύτερο μέρος της σειράς παρουσιάζουμε το δικαίωμα της γυναίκας ως προς το να διεκδικήσει το διαζύγιο της από τον σύζυγο. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «Χούλ’». Τι είναι το Χούλ, που εντοπίζεται ως πηγή στο Κοράνι και στη Σούννα, πως γίνεται και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται


Διαζύγιο, προστασία και δικαιώματα της γυναίκας (Μέρος 3) [Subscribers]

Στο τρίτο βίντεο της σειράς θα εξετάσουμε το ζήτημα της διατροφής προς την γυναίκα μετά το διαζύγιο