Διαζύγιο, προστασία και δικαιώματα της γυναίκας [Subscribers]

Σε αυτή τη σειρά θα καταπιαστούμε με το διαζύγιο. Συγκεκριμένα θα εξετάζουμε το διαζύγιο υπό το φώς των δικαιωμάτων της γυναίκας και ιδιαίτερα ως προς την προστασία της.

Διαζύγιο, προστασία και δικαιώματα της γυναίκας (Μέρος 1) [Subscribers]

Στο πρώτο μέρος της σειράς κάνουμε μια γενική εισαγωγή στους Ισλαμικούς κανονισμούς που αφορούν το διαζύγιο και τους τρόπους που μπορεί μια Μουσουλμάνα να ασφαλίσει τα δικαιώματα της σε μια μη Ισλαμική χώρα.