Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Κοινότητα μας

Νέα σειρά του συνδρομητικού περιεχόμενου της ιστοσελίδας στην οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι ερωτήσεις της κοινότητας μας (ανώνυμα) και ταυτόχρονα θα παρουσιάζουμε σε βίντεο τις απαντήσεις

Στο πρώτο μέρος τα σημερινά ερωτήματα αφορούν τα αδέλφια μας που είναι νέες μεταστροφές στο Ισλάμ.

Δίνονται απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

«Ασπάστηκα το Ισλάμ πρόσφατα και επιθυμώ να μου εξηγήσεις:

  • Την βασική έννοια του Ισλάμ.
  • Τις βασικές μου υποχρεώσεις
  • Είναι δύσκολο για μένα να προσεύχομαι διότι δεν γνωρίζω τα λόγια (στα αραβικά)
  • Αντιμετωπίζω δυσκολίες με την νηστεία
  • Ποιες βασικές αμαρτίες πρέπει να γνωρίζω για αρχή έτσι ώστε να αποφεύγω
  • Γενικά, τι με συμβουλεύεις για τα πρώτα μου βήματα σαν νέος Μουσουλμάνος που είμαι.»

Στο δεύτερο μέρος τα ερωτήματα αφορούν την επίσημη αλλαγή θρησκεύματος για τα άτομα που ασπάστηκαν το Ισλάμ καθώς επίσης αναλύεται το ζήτημα της Ισλαμικής ταφής στη Ελλάδα και τα προβλήματα που προκύπτουν

Συγκεκριμένα, δίνονται απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

Ποια η διαδικασία αλλαγής θρησκεύματος (επίσημα στα χαρτιά) για έναν Έλληνα που ασπάζεται το Ισλάμ;

Ο νεκρός Έλληνας που ασπάστηκε το Ισλάμ σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κάνει αλλαγή θρησκεύματος, που και πώς θα θάφτει σαν Μουσουλμάνος;


Στο τρίτο μέρος της σειράς απαντάμε το συχνό ερώτημα για το πώς μπορούμε να βρούμε έναν ενάρετο Μουσουλμάνο η ενάρετη Μουσουλμάνα για γάμο στην Ελλάδα. Πώς μπορούμε να κάνουμε το γάμο Ισλαμικά δίχως γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Πώς να κατοχυρώσουμε το γάμο μας έτσι ώστε να είναι αναγνωρισμένος

Ένα συχνό ερώτημα το οποίο αναδεικνύει και ένα συχνό πρόβλημα είναι η εύρεση ενός ενάρετου ανθρώπου για να συνεχίσουμε την ζωή μας. Ειδικά για άτομα τα οποία έχουν ασπαστεί το Ισλάμ στην Ελλάδα.