Επεξήγηση του Κορανίου – Ταφσίρ του Ιμάμη Ασ-Σάαντι – تفسير السعدي

Σας καλωσορίζω σε ένα νέο και πολύ σημαντικό κύκλο Ισλαμικών μαθημάτων και παραδόσεων, τον πρώτο και μοναδικό στην Ελληνική γλώσσα για το Κοράνι. Σε αυτόν, με την άδεια του Υψίστου, θα καταπιαστούμε με την επεξήγηση του Κορανίου (Ταφσίρ) εδάφιο προς εδάφιο.

Για πρώτη φορά στην Ελληνική γλώσσα θα μεταφέρουμε σε μορφή μαθημάτων και παραδόσεων το εξαιρετικό επεξηγηματικό έργο του Κορανίου του Ιμάμη και λόγιου του Ισλάμ, Άμπντουραχμάν Ίμπν Νάσιρ Ασ-Σάαντι.

Επιλέγουμε αυτό το Ταφσίρ ανάμεσα σε πολλά άλλα εξαιτίας της εύκολης κατανόησης του και της απλότητας του. 

Ανάγνωση, Μετάφραση και Παρουσίαση: Άχμαντ Μ.Ελντίν – أحمد بن محيي الدين

Εισαγωγή


Αλ Φάτιχα


Αλ Μπάκαρα

Εδάφια 1-5

Εδάφια 6-12

Εδάφια 13-16

Εδάφια 17-20

Εδάφια 21-22

Εδάφια 23-24

Εδάφιο 25

Εδάφια 26-27

Εδάφια 28-29

Εδάφια 30-34

Εδάφια 35-37

Εδάφια 38-39

Εδάφια 40-43

Εδάφια 44

Εδάφια 45-48

Εδάφια 49-57

Εδάφια 58-60

Εδάφιο 61

Εδάφιο 62

Εδάφια 63-66

Εδάφια 67-74

Εδαφ.75-79

Εδάφια.80-82

Εδάφια.83

Εδαφ.84-86

Εδάφ.87-90

Εδάφ.91-93

Εδάφ.94-98

Εδάφ. 99-100

Εδάφ. 101-103

Εδάφ. 104-105