Αρχείο | 3 Απριλίου, 2010

Η α(να)ξιοπιστία της Καινής Διαθήκης. Μέρος 2

Παραδείγματα αλλοίωσης, προσθαφαίρεσης και απαντήσεις στους υποστηρικτές

Continue Reading →