Αρχείο | 12 Μαρτίου, 2011

Μουσουλμάνοι διδάσκουν με στίχους του Κορανίου το σεβασμό στη γη

Η ομάδα FORDALING, όπως αποκαλείται το Ισλαμικό Φόρουμ Ηγετών για την Περιβαλλοντική Φροντίδα, θεωρεί ότι στο Κοράνι εκφράζεται σαφώς η ανάγκη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Continue Reading →