Αρχείο | Σεπτεμβρίου 21, 2011

Γιατί ο ΑΛΛΑΧ τοποθέτησε τον άνθρωπο στην γη;

Η θέση του Ισλάμ στο ερώτημα «γιατί ο Δημιουργός μας τοποθέτησε στη γη;»

Continue Reading →