Αρχείο | 19 Σεπτεμβρίου, 2011

Οι «Δέκα Εντολές» στο Κοράνι

Στο Κοράνι υπάρχουν ορισμένα εδάφια τα οποία οι λόγιοι(Ουλεμά) τα αποκαλούν ως «10 εντολές»

Continue Reading →