Αρχείο | 21 Ιανουαρίου, 2014

Το Ισλαμ για την φιλια

Κάθε φιλία πρόκειται να διαλυθεί και να μετατραπεί σε έχθρα την Ημέρα της Κρίσης, εκτός από την φιλία αυτή που αναπτύχθηκε για χάρη του Υψίστου

Continue Reading →