Αρχείο | 2 Ιουνίου, 2015

Νηστεύοντας την 15η μέρα του Σα’μπάν;

απαγορεύεται με βάση την συναίνεση των λογίων να ξεχωρίζουμε την ημέρα αυτή και να την τιμούμε κάνοντας εθελοντικές προσευχές και νηστεία

Continue Reading →