Αρχείο | 7 Ιουνίου, 2015

Τα έργα των ανθρώπων εμφανίζονται με την μορφή των ηγετών τους

Οι αρχηγοί μας και οι ηγέτες μας είναι ανάλογοι με τους χαρακτήρες μας

Continue Reading →